Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   ขว้างค้อน หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 4:52.21 THA Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 4:42.53 ทีมประเทศไทย AMA Chiang Mai 2009
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ