Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   ขว้างค้อน หญิง รุ่น 70 - 74 ปี
สถิติเอเชีย : 6:56.63 JPN Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 9:.05.36 ทีมสงขลา ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ