Thai English

ข่าว

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง

การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

 

นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/open?id=0BxXK6afttUYAT0ItZ052VnMycHM

1.นักกีฬาที่มีต้นสังกัด ชมรมต่างๆ ติดต่อสมัครได้ที่ต้นสังกัดของนักกีฬาค่ะ

2.นักกีฬาอิสระ สามารถส่งใบสมัครมาตามช่องทางการติดต่อ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 ทุกวันค่ะ