Thai English

ปฏิทินกิจกรรม

เปิดรับสมัครการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 จังหวัดนครสวรรค์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ระเบียบการแข่งขันได้ที่  
 
 
นักกีฬาสังกัดทีมชมรม ติดต่สมัครผ่านทีมชมรม
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติม สำหรับนักกีฬาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญยากานต์ ธนะวงศ์ฐานนท์ (วอ)
โทร 0917511782
Line : war8828
email: vararat.army@gmail.com