Thai English

ข่าว

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน ประเภทกรีฑา

 

 

ปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (นับวันที่ใบสมัครมาถึงสมาคม)

ที่อยู่ส่งเอกสารใบสมัคร   สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 

ดาวน์โหลด ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร และ โปรแกรมการแข่งขันได้ที่ 

https://drive.google.com/open?id=1GhExSq3qczs9cMhWVnX6hINwfrzqHZ2r