Thai English

ข่าว

ประกาศสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เรื่อง การคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 ณ เมืองกูชิง ประเทศมาเลเชีย

 
 

บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นตัวแทนทีมชาติไทย (กลุ่ม A)

ในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 เมืองกูชิง ประเทศมาเลเชีย

ลำดับ

ชื่อ นามสกุล

กลุ่มอายุ

ทีม / จังหวัด

ผลงาน

1

นายสว่าง  จันทร์พราหมณ์

95-99

ชลบุรี

ทำลายสถิติ / ผลงานเด่นในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ครั้งที่ 20

ณ เมืองรูเกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2

นายจง  ตรีโยธา

85-89

หนองบัวลำภู

3

นายณัฐพล  นามกันหา

45-49

การบินไทย

4

นางเนี่ยว จันทะมณี

90-94

สงขลา

5

นางรัศมี  สุเมธีวิทย์

45-49

สุรินทร์

6

นางสมสง่า บุญนอก

60-64

หนองบัวลำภู

7

นายชาติธนู  ณ ลำปาง

75-79

ลำปาง

ทำลายสถิติกรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย ในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 จังหวัดนครสวรรค์

8

นายพันธ์  พุทธเสน

90-94

เชียงใหม่

9

นายประยูร  นิ่มสาคร

80-84

เชียงใหม่

10

นายสำรวย สุนทรวิภาต

80-84

ล้านนา

11

นางสาวสายเนตร  ศรีสมพงษ์

45-49

นครราชสีมา