Thai English

ข่าว

การผลักดันกีฬาสูงอายุหลังเลือกตั้ง

การผลักดันกีฬาสูงอายุหลังเลือกตั้ง
ประเทศไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 24 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งได้ช่วยสร้างความหวังให้กับหลายภาคส่วนในสังคม หนึ่งในนั้นคือแวดวงกีฬาอาวุโส หรือกีฬาสูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าไทยยังคงก้าวตามกระแสสังคมโลกอยู่พอสมควร

การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงเปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนของวงการกีฬาออกมาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

หนึ่งในนั้นคือ แวดวงกีฬาอาวุโส หรือกีฬาสูงอายุ ซึ่งได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตามกระแสสังคมโลก และมีบทบาทสำคัญกับการสร้างความตระหนักให้กับคนในวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณหันมาออกกำลังกาย รับกับโครงสร้างประชากรที่ไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คือมีผู้อายุเกิน 60 ปีมากกว่า 20% 

กีฬาอาวุโสเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดย คันไซของญี่ปุ่นรับเป็นเจ้าภาพ เวิลด์ มาสเตอร์ เกมส์ ครั้งต่อไปในปี 2021 หลังตากโอลิมปิกโตเกียว 1 ปี ด้วยเป้าหมายจะเชิญชวนนักกีฬามาร่วมถึง 50,000 คน ขณะที่ปีนังของมาเลเซีย เพิ่งเป็นเจ้าภาพ เอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์เกมส์ เมื่อปลายปีที่แล้ว ด้วยจำนวนนักกีฬาอาวุโสมากถึง 5,000 คน ทว่าเหลือเชื่อเมื่อมีคนไทยเดินทางไปแข่งขันเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น


http://news.ch3thailand.com/sport/88903