Thai English

ข่าว

การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 จังหวัดสุพรรณบุรี


การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่  25 ประจำปี พ.ศ.2563
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม  - 25 ธันวาคม 2562

1.นักกีฬาสังกัดทีมชมรมเครือข่าย สมัครได้ที่ชมรมเครือข่ายภายในจังหวัดของท่าน

2.นักกีฬาอิสระ สมัครได้ที่ สมัครได้ที่ https://forms.gle/uXPCe6c7ALYEXUcf8  หรือ

   Email  ใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครมาที่  tvaathailand@gmail.com