Thai English

ข่าว

การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 26 จังหวัดสมุทรสงคราม

การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2564

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

26th THAILAND MASTER ATHLETICES CHAMPIONSHIPS


*ปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2563*

 

กำหนดวันแข่งขัน  วันที่  4-7  มีนาคม  2564

  วันที่ 4 มีนาคม 2564  ประชุมผู้จัดการทีม / พิธีเปิดการแข่งขัน

  วันที่ 5 มีนาคม 2564  แข่งขันตามโปรแกรม

  วันที่ 6 มีนาคม 2564  แข่งขันตามโปรแกรม

  วันที่ 7 มีนาคม 2564  แข่งขันตามโปรแกรม / พิธีปิดการแข่งขัน


*ผู้สมัครหนึ่งคน มีสิทธิสมัครแข่งขันใน ประเภทลู่ได้ไม่เกิน 4 รายการ หรือประเภทลานไม่เกิน  4 รายการ  กรณีที่สมัครแข่งขันทั้งประเภทลู่และลาน มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันรวมกันแล้วไม่เกิน 4 รายการ  ทั้งนี้ไม่รวมรายการวิ่งผลัด *


นักกีฬาสังกัดทีมชมรม / จังหวัด สมัครที่ประธานชมรม

 

นักกีฬาอิสระ ไม่สังกัดทีมใด สามารถสมัครภายระบบนักกีฬาอิสระ ได้ที่ https://forms.gle/y3bDAQQsgLw2jrJj6

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย
โทร.023692565 (08.30 - 16.30 น.)
มือถือ 0821080285 (ธัญยากานต์) (09.00 - 20.00 น.)
อีเมล์ tvaathailand@gmail.com
line : thanyagarn889
https://line.me/ti/p/2p9xY9xwny

 

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และ ใบสมัคร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/16U5rFPP2lX19ydqM3DxN-LZNPV4-KN3r?usp=sharing