Thai English

ข่าว

ตรวจสอบรายชื่อนักกีา "กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่ 27 จังหวัดสตูล"

หัวเราะ ประกาศ

 

ขอความกรุณา ผู้จัดการทีม / นักกีฬา ตรวจสอบรายชื่อเข้าแข่งขัน รายการ
การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่27 จังหวัดสตูล

 

ขั้นตอนการแจ้งแก้ไข


1. ขอความกรุณาแจ้งแก้ไขที่เจ้าหน้าที่สมาคม https://line.me/ti/p/TM2_yUI9ya 

    หรือ โทร .0821080285
2.การแก้ไข เพิ่มเติมกรณีตกหล้น ท่านจะต้องแนบเอกสารใบสมัคร หรือหลักฐานว่าได้ทำการสมัครมากับทีมแล้วพร้อมด้วย

 

ขอให้ทุกท่านแก้ไข และแจ้งกลับมายังสมาคม ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.

 

คลิ๊ก 
https://drive.google.com/drive/folders/1OreB0_XaxNe2ar1LRS1Ryie73lD3H6nR?usp=share_link