Thai English

อัลบั้มภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส.

อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์