Thai English

อัลบั้มภาพ

การอบรมทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพมวลชน บุคลากรกีฬาและนักกรีฑาสูงอายุประจำจังหวัดภาคเหนือ

การอบรมทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพมวลชน บุคลากรกีฬาและนักกรีฑาสูงอายุประจำจังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง