Thai English
Scores
รายการที่ : 302/04   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 0:17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 0:.17.21 สมบูรณ์ จินาวงศ์ ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:19.74 สมบูรณ์ จินาวงศ์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-005 อัมพาพันธ์ พฤทธิราชวิทยา นครราชสีมา 17.67 วินาที ทอง
2 75-010 โอ อ่อนก้อน สกลนคร 18.40 วินาที เงิน
3 75-029 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 23.61 วินาที ทองแดง
4 75-021 ปราณีต คำมี สุรินทร์
5 75-020 อุไร ช่วงชัยชนะ สุรินทร์
6 75-013 แจ่ม บัวตูม สงขลา