Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 00:21.40 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-005 สมบูรณ์ จินาวงศ์ กระบี่ 21.07 วินาที ทอง
2 75-018 ปราณี เพ็งผา สุพรรณบุรี 23.98 วินาที ทองแดง
3 75-023 พ่วน มณี อบจ.นครศรีธรรมราช 23.98 วินาที เงิน
4 75-013 เขียน ศรีระสันต์ สงขลา 26.75 วินาที
5 75-024 เอื้ยน แท่นสุวรรณ อบจ.นครศรีธรรมราช 27.57 วินาที
6 75-002 ROSNI A. MUSLIM INDONESIA/MARIE ROREK 28.71 วินาที
7 75-026 สำราญ นิยมชัย อบจ.อุดรธานี 34.79 วินาที
8 75-008 จันทร์สวย อุดมพันธ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 35.63 วินาที
9 75-025 พร คนชัยภูมิ อบจ.อุดรธานี
10 75-028 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์