Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/04   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 0:17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 0:.17.21 สมบูรณ์ จินาวงศ์ ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:21.90 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-044 สมบูรณ์ จินาวงศ์ กระบี่ 19.58 วินาที ทอง
2 75-005 อัมพาพันธ์ พฤทธิราชวิทยา นครราชสีมา 19.95 วินาที เงิน
3 75-037 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 20.26 วินาที ทองแดง
4 75-010 บุญล้อม สิงหกุล สกลนคร 21.40 วินาที
5 75-029 อาภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 22.60 วินาที
6 75-021 เครือจิต สัตยวิวัฒน์ สุรินทร์ 22.70 วินาที
7 75-031 พร คนชัยภูมิ อุดรธานี 24.00 วินาที
8 75-018 ปราณี เพ็งผา สุพรรณบุรี 26.50 วินาที
9 75-002 L.S. JAYASINGHE SRI LANKA 27.35 วินาที
10 75-032 สำราญ นิยมชัย อุดรธานี 33.70 วินาที
11 75-025 กองแก้ว จรัสสิทธิเสรีกุล หนองบัวลำภู
12 75-027 พ่วน มณี อบจ.นครศรีธรรมราช
13 75-024 เล็ก มธุรส หนองบัวลำภู
14 75-014 แจ่ม บัวตูม สงขลา
15 75-006 ปัทมา สุดใจ นครสวรรค์