Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 00:.07.21 สมบูรณ์ จินาวงศ์ ลำปาง 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-008 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 21.90 วินาที ทอง
2 75-004 ปราณี เพ็งผา สุพรรณบุรี 24.28 วินาที เงิน
3 75-009 สุทัน อุบลสวัสดิ์ อุตรดิตถ์ 25.64 วินาที ทองแดง