Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 0:17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 0:.17.21 สมบูรณ์ จินาวงศ์ ลำปาง 2561 สถิติอาวุโสแห่งชาติ : 17.74 วินาที สมบูรณ์ จินาวงศ์ กระบี่ ทำไว้ที่ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-010 ถนอมจิตร คงดี สุรินทร์ 19.52 วินาที ทอง
2 75-011 พเนาว์ ปริยชาตเกษร สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 19.53 วินาที เงิน
3 75-012 ดวงพร พานิช สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 19.95 วินาที ทองแดง
4 75-028 สมศรี มุสิกพงศ์ อบจ.สงขลา 20.08 วินาที
5 75-026 ร่วง อาวรณ์เจริญ อบจ.สงขลา 25.00 วินาที
6 75-009 ปราณีต คำมี สุรินทร์ 26.72 วินาที
7 75-022 แววตา สิทธิรักษ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 29.70 วินาที
8 75-039 ศรีวรรณ จันทร์มณี อบจ.เชียงใหม่
9 75-001 MARGARETHA ARITONANG PAMI ( INDONESIA)