Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
55 - 59 ปี ชาย นาย ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า สุราษฎร์ธานี 15:50.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง บัวบาน อินขะ ล้านนา 20:28.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สมบุญ บุญปราบ ล้านนา 18:29.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม สงขลา 19:36.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย บุญเลิศ คำหอม สุพรรณบุรี 21:39.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง อุสาประภาวัต วิหค สุพรรณบุรี 20:48.00 นาที รายละเอียด