Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 46.07 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 1:02.05 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย ล้านนา 48.71 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง การบินไทย 0:58.84 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย เชียงใหม่ 0:49.54 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง ล้านนา 1:06.23 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย เชียงใหม่ 48.65 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง สงขลา 1:06.29 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 0:50.62 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง สงขลา 1:06.67 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นครราชสีมา 0:51.60 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง ชลบุรี 1:05.92 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นครราชสีมา 0:55.33 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง สงขลา 1:17.66 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นครราชสีมา 0:59.53 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง สกลนคร 1:27.98 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 1:14.87 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง อุตรดิตถ์ 1:39.64 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย อุตรดิตถ์ 1:14.61 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด