Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย สุรินทร์ 45.39 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง สุรินทร์ 0:53.83 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 47.61 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นครราชสีมา 0:59.43 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0:48.44 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง สุรินทร์ 0:58.51 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย สงขลา 49.00 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง สงขลา 1:01.55 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย ชลบุรี 0:52.15 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง สุราษฎร์ธานี 1:09.95 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย สงขลา 0:54.13 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง หนองบัวลำภู 1:14.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นครราชสีมา 0:55.21 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1:18.44 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1:01.69 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง สงขลา 1:35.35 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 1:17.12 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง อุตรดิตถ์ 1:36.35 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย สงขลา 2:24.55 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง สงขลา 3:21.34 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย สงขลา 4:35.74 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง สงขลา 4:42.72 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด