Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ณัฐพล นามกันหา สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) 17.93 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย วิเชียร บุญเจือ สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 15.74 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง อบจ.สุราษฎร์ธานี 16.80 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ถาวร พันธุ์เรือง หนองบัวลำภู 18.92 วินาที รายละเอียด