Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 14.47 Hijiya Hisamitsu JPN Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 17.22 จง ตรีโยธา ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-018 จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 17.49 วินาที ทอง
2 80-015 ชาญ เจริญศรี ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 18.64 วินาที เงิน
3 80-036 ผจญ พลปถพี แพร่ 19.91 วินาที ทองแดง
4 80-012 ทองอินทร์ คำประเสริฐ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 21.91 วินาที
5 80-010 เจริญ ใบหยกทอง นครราชสีมา 24.33 วินาที
6 80-028 นุกูล เชาวนา อบจ.นครศรีธรรมราช 24.37 วินาที
7 80-026 สง่า พัฒนพงศ์ผดุง หนองบัวลำภู
8 80-017 บุญช่วย หลวงยศ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
9 80-008 ใหญ่ยิ่งศักดิ์ สังฑมานนท์ นครราชสีมา
10 80-011 ธีรชาติ ปริญรัมย์ บุรีรัมย์
11 80-020 ขิ้ม จินดาวงศ์ สงขลา
12 80-037 ผนึก สุวรรณลิโก อบจ.นครศรีธรรมราช