Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 309/04   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 0:14.47 Hijiya Hisamitsu JPN Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 0:16.97 จำนง เขม้นเขตการณ์ นครสวรรค์ 2562 สถิติแห่งชาติ : 0:17.46 จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-030 อนันต์ เดชทัพ อบจ.นครศรีธรรมราช 17.60 วินาที ทอง
2 80-015 จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 17.85 วินาที เงิน
3 80-046 กฤชชัยส่ง เพ็งหล่อ เชียงใหม่ 18.57 วินาที ทองแดง
4 80-037 คำรบ หมื่นไพ อุตรดิตถ์ 18.77 วินาที
5 80-043 บุญช่วย หลวงยศ เชียงใหม่ 20.60 วินาที
6 80-022 พิศิษฎ์ สว่างปัญญา สุพรรณบุรี 22.48 วินาที
7 80-024 ลุน ศิริเชียงพิณ หนองบัวลำภู 22.51 วินาที
8 80-048 ผจญ พลปัถพี แพร่
9 80-041 ชาญ เจริญศรี เชียงใหม่
10 80-005 สมจิตร แก้วงาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 80-003 J ROBINSON MATHIAS INDIA
12 80-013 ธีรชาติ ปริญรัมย์ บุรีรัมย์
13 80-026 วิสูตร วิโนทัย อบจ.นครศรีธรรมราช
14 80-047 สุวิทย์ วัฒนะนุพงษ์ เชียงใหม่