Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 14.47 Hijiya Hisamitsu JPN Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 17.22 จง ตรีโยธา ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-012 จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 17.68 วินาที ทอง
2 80-011 ชาญ เจริญศรี ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 18.68 วินาที เงิน
3 80-017 นิ่ม บัวคีรี สงขลา 19.34 วินาที ทองแดง
4 80-006 ใหญ่ยิ่งศักดิ์ สังฑมานนท์ นครราชสีมา 19.66 วินาที
5 80-008 ทองอินทร์ คำประเสริฐ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
6 80-014 ขิ้ม จินดาวงศ์ สงขลา