Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 109/03   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) ชาย รุ่น 45 - 49 ปี
สถิติเอเชีย : 4:07.20 Konishi Wataru JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 4:27.01 สุรพล กลิ่นทรัพย์ นครศรีธรรมราช 2010
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 45-009 สมโภช เรืองพิมาย นครราชสีมา 4:45.36 นาที ทอง
2 45-025 พนม ขันธ์สามล ปัตตานี 4:55.47 นาที เงิน
3 45-031 วิสิทธิ์ นุชิต สงขลา 4:59.62 นาที ทองแดง
4 45-015 โภคาธร ชัยวงค์ น่าน 5:11.67 นาที
5 45-041 กิตติพัฒน์ ดาทอง สุรินทร์ 6:13.23 นาที
6 45-021 ชูวงค์ มาประจวบ บุรีรัมย์ 6:27.45 นาที
7 45-017 นวพล เนตรทิพย์ น่าน 46:39.00 นาที
8 45-037 ณัฏฐศรัย์ จิตต์กลาง สุรินทร์
9 45-005 วัฒนา นาคทอง กำแพงเพชร
10 45-029 วัฒนา เรืองมาก สงขลา
11 45-049 ธีรพงษ์ สุรจิต แพร่
12 45-023 ชูชาติ พัฒนสินธิ์ ปทุมธานี
13 45-026 นิโซฟ มะเจย์ ปัตตานี