Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 114/05   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) ชาย รุ่น 55 - 59 ปี
สถิติเอเชีย : 4:25.14 Polikarpov Sergey KAZ Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 4:59.40 ถาวร สถาพรศุภพงศ์ จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 55-015 SAEID MOHAMADI IRAN 4:52.17 นาที ทอง
2 55-105 ถาวร สถาพรศุภพงศ์ สงขลา 5:09.64 นาที เงิน
3 55-140 สมพร เชื่อพลพิชัย อบจ.นครศรีธรรมราช 5:15.40 นาที ทองแดง
4 55-146 ลภัส บุรินทร์โกษฐ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 5:32.41 นาที
5 55-001 Marznimurney Bin Abdullah BRUNEI 5:35.58 นาที
6 55-108 สันต์ทัศน์ รักไทยบุรี สงขลา 5:45.69 นาที
7 55-088 สมพันธ์ ขัยไชยวงค์ ลำปาง 5:49.23 นาที
8 55-121 ธนา ควรประมูล สุราษฎร์ธานี 5:54.94 นาที
9 55-106 ไสว ทองแท้ สงขลา 5:56.39 นาที
10 55-126 เล็ก มีมาก สุรินทร์ 5:56.97 นาที
11 55-155 หยัน สายทอง แพร่ 6:05.49 นาที
12 55-143 ประภาศ ฤทธิ์เดช อบจ.นครศรีธรรมราช 6:11.27 นาที
13 55-138 สุรพล นุชถนอม อบจ.นครศรีธรรมราช 6:14.96 นาที
14 55-154 กัมปนาท กายรัตนา แพร่ 6:21.26 นาที
15 55-085 นิคม แว่นแก้ว ลำปาง 6:24.89 นาที
16 55-110 มงคล ดำหมาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา 6:43.01 นาที
17 55-066 ณัฐวุฒิ ธนวงศ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 7:45.02 นาที
18 55-112 พิวัฒณ์ บุญคำภา สุพรรณบุรี
19 55-100 สวอง ชูชิต สงขลา
20 55-058 มานพ สกุลวัฒนเศรษฐ นครราชสีมา
21 55-011 Mark Reeves HONGKONG
22 55-082 สานิตย์ โห้งวิชัย ลำปาง
23 55-141 สุเชฐ สักกุณา อบจ.นครศรีธรรมราช
24 55-021 R.A MAHINDA LUXMAN LANKA.S
25 55-012 Maurice Szeto HONGKONG
26 55-157 ชาญชัย สุจิตชวาลากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์