Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 309/03   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 0:16.34 HIROO TANAKA JPN RUGAO 2017
สถิติประเทศไทย : 0:17.96 จง ตรีโยธา จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:17.67 จง ตรีโยธา บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-009 จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 17.92 วินาที ทอง
2 85-001 นที ขาวสนิท ชลบุรี 24.84 วินาที เงิน
3 85-007 ขิ้ม จินดาวงศ์ สงขลา 29.81 วินาที ทองแดง
4 85-012 ทองอินทร์ คำประเสริฐ เชียงใหม่