Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/11   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 18.9 Okazaki Masami JPN Kuala Lumpur 1990
สถิติประเทศไทย : 20.33 อเนก ดวงอุดม กรุงเทพฯ 2008 20.33 อเนก ดวงอุดม นครราชสีมา 2009
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-006 จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 17.96 วินาที ทอง
2 85-001 พันธ์ พุทธเสน ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 20.76 วินาที เงิน
3 85-010 สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร อิสระ 28.79 วินาที ทองแดง
4 85-002 เหวียน พิเคราะห์ สงขลา