Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 127/11   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 00:16.34 HIROO TANAKA JPN RUGAO 2017
สถิติประเทศไทย : 00:17.96 จง ตรีโยธา จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-003 จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 18.14 วินาที ทอง
2 85-001 สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 28.62 วินาที เงิน