Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/04   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 0:16.34 HIROO TANAKA JPN RUGAO 2017
สถิติประเทศไทย : 0:17.96 จง ตรีโยธา จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:18.14 จง ตรีโยธา น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-008 จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 18.27 วินาที ทอง
2 85-007 ขิ้ม จินดาวงศ์ สงขลา 21.23 วินาที เงิน
3 85-002 นที ขาวสนิท ชลบุรี 22.38 วินาที ทองแดง
4 85-012 ธงชัย ทศรัตน์ แพร่ 22.44 วินาที
5 85-011 ทองอินทร์ คำประเสริฐ เชียงใหม่ 23.09 วินาที
6 85-010 จำเริญ หนูรักษ์ อบจ.นครศรีธรรมราช