Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 130/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 90 - 94 ปี
สถิติเอเชีย : 0:19.23 HIROO Tanaka JPN New Clark city 2023
สถิติประเทศไทย : 0:20.45 พันธ์ พุทธเสน ลำปาง 2561 สถิติอาวุโสแห่งชาติ 22.658 วินาที บัวหาญ สิงหรัตน์ ขอนแก่น ทำไว้ที่ นครสวรรค์ 2566
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 90-004 จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 18.75 วินาที ทอง
2 90-002 บัวหาญ สิงหรัตน์ ขอนแก่น 24.54 วินาที เงิน
3 90-003 สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 41.18 วินาที ทองแดง