Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 130/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 90 - 94 ปี
สถิติเอเชีย : 0:25.26 K.CHEN TPE RUGAO 2017
สถิติประเทศไทย : 0:20.45 พันธ์ พุทธเสน ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:28.81 ปรีชา เมฆกลม น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 90-001 บัวหาญ สิงหรัตน์ ขอนแก่น 23.65 วินาที ทอง
2 90-002 สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 39.46 วินาที เงิน