Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 90 - 94 ปี
สถิติเอเชีย : 25.9 Jade Thongruang THA Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 20.69 เล็ก นุตะปราณี นครราชสีมา 2009
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 90-004 ศักดิ์ เจียมศักดิ์ สุพรรณบุรี 41.93 วินาที ทอง
2 90-001 บรรจบ ลัภบุญ สงขลา
3 90-003 เยื้อง สมถวิล สงขลา