Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 90 - 94 ปี
สถิติเอเชีย : 0:25.26 K.CHEN TPE RUGAO 2017
สถิติประเทศไทย : 20.69 เล็ก นุตะปราณี นครราชสีมา 2009
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 90-002 พันธ์ พุทธเสน ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 0:20.45 นาที ทอง
2 90-007 เหวียน พิเคราะห์ สงขลา 0:28.24 นาที เงิน
3 90-003 ปรีชา เมฆกลม ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 0:28.25 นาที ทองแดง
4 90-009 ประยม ทองศรีสุทธิกุล อบจ.นครศรีธรรมราช 0:38.53 นาที
5 90-005 บรรจบ ลัภบุญ สงขลา 1:19.18 นาที
6 90-004 วิรัช บุษยกุล สกลนคร