Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 101/04   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 5:06:15 Takahashi Mitsuko JPN Okinawa 1998
สถิติประเทศไทย : 5:40.59 ชนิฐา ก้อนมณี สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-014 จุฑา ไชยประภา สงขลา 6:45.50 นาที ทอง
2 50-010 อ้อย พลายสาร น่าน 6:51.91 นาที เงิน
3 50-009 พรลดา ฮิงคสวัสดิ์ น่าน 6:54.68 นาที ทองแดง
4 50-021 จิรพรรณ วรรณศรี สุรินทร์ 7:46.40 นาที
5 50-023 ฐานันดร ชุมศรี เชียงราย
6 50-011 สุรารักษ์ แก้วตรีวงษ์ พิษณุโลก