Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 101/09   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 6:42.02 Nakano Yoko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 8:50.75 ยินดี กสิวงศ์ ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-005 เครือจิต สัตยวิวัฒน์ สุรินทร์ 15:01.63 นาที ทอง
2 75-002 กัลยา เชียรโคกกรวด สกลนคร