Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 101/11   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) หญิง รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย : 12:55.93 เสงี่ยม พิเคราะห์ ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ