Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 101/01   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) หญิง รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย : 12:55.93 เสงี่ยม พิเคราะห์ ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-004 เอี่ยม จิตรนุ่ม สงขลา 16:21.06 นาที ทอง
2 85-003 ถ้าย หนูดำ พัทลุง
3 85-005 ฉิ้วห้วย แซ่เล่า อิสระ