Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/13   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 95 - 99 ปี
สถิติเอเชีย : 27.18 Peng, Hung-Lien TPE Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 28.70 เล็ก นุตะปราณี ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 95-001 สว่าง จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 29.12 วินาที
2 95-002 เอนก ดวงอุดม ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่