Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 130/13   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 95 - 99 ปี
สถิติเอเชีย : 0:25.11 S.JANPRAM RUGAO 2017
สถิติประเทศไทย : 0:25.11 สว่าง จันทร์พราหมณ์ AMA RUGAO 2017 สถิติแห่งชาติ : 0:24.59 สว่าง จันทร์พราหมณ์ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 95-002 เหวียน พิเคราะห์ อบจ.สงขลา