Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.3 Elma Posadas PHI Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:13.24 ณีรนุช กล่อมดี จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:14.38 เครือวรรณ เค้าโพธิ์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 35-018 มะลิ ราชสุวรรณ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 13.59 วินาที ทอง
2 35-012 อุษา สุวรรณโณ อบจ.สงขลา 15.40 วินาที เงิน
3 35-015 ปินอนงค์ บุญคง อบจ.นครศรีธรรมราช 16.09 วินาที ทองแดง
4 35-003 NURSYAWANI ALI MELAKA 16.76 วินาที
5 35-008 จิราภรณ์ สงบดี กรีฑาอาวุโสพระยารัษฎา จังหวัดตรัง 17.10 วินาที
6 35-013 มัยมูนะฮ์ สามัญ สตูล
7 35-006 IZYAN NUR SYAMIMI BINTI MOHD NOOR SABAH MASTERS