Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.3 Elma Posadas PHI Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:13.24 ณีรนุช กล่อมดี จันทบุรี 2560 สถิติอาวุโสแห่งชาติ 13.56 วินาที มะลิ ราชสุวรรณ์ สุราษฎร์ธานี ทำไว้ที่ พัทลุง 2565
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 35-008 มะลิ ราชสุวรรณ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 13.60 วินาที ทอง
2 35-001 พงศ์สวลี ชาตเสนีย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14.79 วินาที เงิน
3 35-003 นริศรา เปรมศรี นครราชสีมา 14.87 วินาที ทองแดง
4 35-006 พิณภา ขุนทิพย์ อบจ.นครศรีธรรมราช
5 35-007 ปินอนงค์ บุญคง อบจ.นครศรีธรรมราช