Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 305/03   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.3 Elma Posadas PHI Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : เครือวรรณ เค้าโพธิ์ 14.38 วินาที บุรีรัมย์ 25620:13.24 ณีรนุช กล่อมดี จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:14.38 เครือวรรณ เค้าโพธิ์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 35-013 รัตนา โยชะนัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 35-002 Parveen Bala IND
3 35-006 Sara Mohammad Pourkarbasi IRAN
4 35-022 A.D. Premathilake MASL_S