Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.3 Elma Posadas PHI Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:13.24 ณีรนุช กล่อมดี จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 35-008 พรทิพย์ จันทร์เมือง สุราษฎร์ธานี 15.31 วินาที ทอง
2 35-010 จิราภรณ์ ศิริโยธา หนองบัวลำภู