Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 131/02   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016
สถิติประเทศไทย : เยาวลักษณ์ นาคดิลก 13.85 วินาที บุรีรัมย์ 25620:13.80 ปารณีย์ มากดี Singapore 2008 สถิติแห่งชาติ : 0:13.85 เยาวลักษณ์ นาคดิลก บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-006 ธนัชอร แสงเกตุ สงขลา 15.37 วินาที เงิน
2 40-004 ดวงเดือน จันทกูล สงขลา 15.61 วินาที ทองแดง