Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/11   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016
สถิติประเทศไทย : 0:13.80 ปารณีย์ มากดี Singapore 2008 สถิติแห่งชาติ : 0:13.96 ดวงเดือน เรืองไพศาล น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-031 เยาวลักษณ์ นาคดิลก สุรินทร์ 13.90 วินาที ทอง
2 40-029 ธนัชอร แสงเกตุ สงขลา 14.70 วินาที เงิน
3 40-002 RADHIKA TARUN GUPTA IND 15.00 วินาที ทองแดง
4 40-004 Grace Cachuela SINGAPORE 15.10 วินาที
5 40-037 มนัณญา รอยสกุล อบจ.นครศรีธรรมราช 15.45 วินาที
6 40-008 สุภัทรี ฤกษ์หร่าย การบินไทย 15.65 วินาที
7 40-027 สุพรรณิกา เหล็กกล้า สงขลา 15.90 วินาที
8 40-013 เพชรลัดดา บุญมาหนองคู นครราชสีมา 16.20 วินาที
9 40-025 ดวงเดือน จันทกูล สงขลา 16.60 วินาที
10 40-003 Laxmi Andiboina IND 19.60 วินาที
11 40-012 ชัชฎา เต็มปิติกุล นครราชสีมา
12 40-020 วชิราภรณ์ ทะคะทิน สกลนคร
13 40-009 พันธ์ธิภา พุ่มเพ็ชร์ การยาสูบแห่งประเทศไทย
14 40-001 PADMAVATI NOMULA IND