Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/02   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016
สถิติประเทศไทย : 13.80 ปารณีย์ มากดี Singapore 2008 สถิติแห่งชาติ : 0:13.85 เยาวลักษณ์ นาคดิลก บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-007 DEDEH ERAWATI PAMI 14.06 วินาที ทอง
2 40-001 Mosoumeh Vafaeihajarabadi IRAN 15.33 วินาที เงิน
3 40-018 พรทิพย์ จันทร์เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช 15.51 วินาที ทองแดง
4 40-015 ณัชพรนันท์ ปะลาวัน สตูล 15.65 วินาที
5 40-013 อภิษฎา อ่อนขวัญเพ็ชร อบจ.สงขลา 17.27 วินาที
6 40-016 เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู
7 40-003 HADIS RAHMANI IRAN
8 40-017 ดาราภรณ์ นาคกลับ อบจ.นครศรีธรรมราช