Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 316/01   วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร (80 m Hurdle) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 12.33 Soo Chong Peng MAS Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 14.88 ณัฐิยา ศาสนภาพ สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-024 สุกานดา ธรรมโกฏิ อุดรธานี 20.32 วินาที ทอง
2 40-022 รัชนี สีหลุ่น สุราษฎร์ธานี