Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 312/01   วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร (80 m Hurdle) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 12.33 Soo Chong Peng MAS Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 14.88 ณัฐิยา ศาสนภาพ สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-041 จันทรัสม์ แสงจันทร์ศิริ สุราษฎร์ธานี 16.40 วินาที ทอง
2 40-001 Juliana Haji Kassim BRUNEI 16.51 วินาที เงิน
3 40-036 สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 17.44 วินาที ทองแดง
4 40-039 ธนัชอร แสงเกตุ สงขลา 18.56 วินาที
5 40-040 รัชนี สีหลุ่น สุราษฎร์ธานี 18.73 วินาที
6 40-050 สุกานดา ธรรมโกฏิ อบจ.อุดรธานี 18.76 วินาที