Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 45 - 49 ปี
สถิติเอเชีย : 13.35 Miyata Naomi JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 0:14.00 นิราภร เพ็งมา จันทบุรี 2560 /0:13.61 Evgenia Maiocchi สกลนคร2016 สถิติแห่งชาติ : 0:14.79 ณัฐิยา ศาสนาภาพ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 45-017 ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 13.68 วินาที ทอง
2 45-057 ณัฐิยา ศาสนาภาพ อบจ.นครศรีธรรมราช 14.20 วินาที เงิน
3 45-030 สุมาลี วงษ์สมิง มหาวิทยาลัยมหิดล 14.70 วินาที ทองแดง
4 45-056 จินตนา จิลโลซี่ อบจ.นครศรีธรรมราช 14.72 วินาที
5 45-038 รจนา ไชยตะมาตย์ ลำปาง 15.40 วินาที
6 45-008 ขวัญกมล ธนะไพบูลย์ การบินไทย 15.90 วินาที
7 45-041 ปริศนา หาญมนตรี สกลนคร 17.15 วินาที
8 45-026 นภรณ์พรรณ อาจณรงค์ บุรีรัมย์ 17.45 วินาที
9 45-037 สาริณี คุณยศยิ่ง ล้านนา 17.85 วินาที
10 45-036 เขมิสรา ขีดชา ล้านนา
11 45-053 อมรรัตน์ มณี อบจ.นครศรีธรรมราช
12 45-032 จำเรียง ศรีปาน มหาวิทยาลัยมหิดล
13 45-048 นิราภร เพ็งมา สุรินทร์
14 45-040 ดวงละพา กุดนอก สกลนคร
15 45-034 ลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล