Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/03   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 45 - 49 ปี
สถิติเอเชีย : 13.35 Miyata Naomi JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 0:14.00 นิราภร เพ็งมา จันทบุรี 2560 /0:13.61 Evgenia Maiocchi สกลนคร2016
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 45-004 ณัฐิยา ศาสนาภาพ นครศรีธรรมราช 14.79 วินาที ทอง
2 45-007 ปาณิศรา กุลพินิจ บุรีรัมย์ 15.09 วินาที เงิน
3 45-001 จินตนา จิลโลซี่ กรุงเทพมหานคร 15.11 วินาที ทองแดง
4 45-002 สมพร เพ็ญวิสาภาพพงษ์ นครราชสีมา 15.28 วินาที
5 45-012 รจนา ไชยตะมาตย์ ลำปาง 15.43 วินาที
6 45-021 อภิวรรณ สุนันทศิลป์ เชียงใหม่ 18.38 วินาที
7 45-005 สุมาลี วงษ์สมิง นนทบุรี
8 45-019 จารี พงค์เกื้อ สุราษฎร์ธานี
9 45-011 วราภรณ์ วงศ์ชัย ลำปาง