Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   กระโดดสูง (High Jump) ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 1.07 Morita Mazumi JPN Okinawa 1998
สถิติประเทศไทย : 0.85 เยื้อง สมถวิล สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ