Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 212/01   กระโดดสูง (High Jump) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 1.39 Sato Yoko JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 1.20 สมสง่า บุญนอก กรุงเทพฯ 2005 /1.20 นันทัชพร ศรีจาด Chung Hau City 2007 สถิติแห่งชาติ : 1.15 มานิตย์ เกียรติไพบูลย์ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-005 Margaret Petrus MALAYSIA