Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   กระโดดสูง (High Jump) หญิง รุ่น 95 - 99 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย :
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ