Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/08   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 70 - 74 ปี
สถิติเอเชีย : 15.93 Teng Fu En CHN Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 18.95 พร คนชัยภูมิ นครศรีธรรมราช 2010
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 70-036 สมบุญ โพธิยานนท์ อบจ.นนทบุรี 18.34 วินาที ทอง
2 70-002 MARGARETHA ARITONANG INDONESIA 19.13 วินาที เงิน
3 70-010 พเนาว์ ปริยชาตเกษร ล้านนา 19.67 วินาที ทองแดง
4 70-007 อัมพาพันธ์ พฤทธิราชวิทยา นครราชสีมา 20.11 วินาที
5 70-017 ร่วง อาวรณ์เจริญ สงขลา 20.81 วินาที
6 70-025 อุไร ช่วงชัยชนะ สุรินทร์ 20.91 วินาที
7 70-008 บุษกร วงศ์เจริญลัคณา นครราชสีมา 21.02 วินาที
8 70-049 ทัศนีย์ ดวงตา อุตรดิตถ์ 22.06 วินาที
9 70-006 วิลัย วิริยะชน ชลบุรี 24.75 วินาที
10 70-020 ปราณี เพ็งผา สุพรรณบุรี 25.05 วินาที
11 70-027 อัมพร ปรางค์ชัยกุล สุรินทร์ 25.50 วินาที
12 70-015 ยินดี พนาวสันต์ สงขลา
13 70-045 บุญเสริม สุดาทิพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
14 70-013 แจ่ม บัวตูม สงขลา
15 70-003 NINIEK KOESNI RAHADJENG INDONESIA