Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/03   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 0:18.73 Morita Mitsu JPN Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:23.29 สมหวัง อุทัยพัฒน์ จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:23.73 สมหวัง อุทัยพัฒน์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-005 สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 23.33 วินาที ทอง
2 80-009 ดวงปี แสนสิงห์ หนองบัวลำภู 23.54 วินาที เงิน
3 80-012 พ่วน มณี อบจ.นครศรีธรรมราช 23.77 วินาที ทองแดง
4 80-020 ชุ่ม โกมลรัตน์ เชียงใหม่ 32.02 วินาที
5 80-018 สายทอง แก้วแดง อุตรดิตถ์ 37.51 วินาที
6 80-016 พร คนชัยภูมิ อบจ.อุดรธานี
7 80-023 จันทร์สวย อุดมพันธ์ เชียงใหม่
8 80-001 Rosni Abdullah INDONESIA