Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 18.73 Morita Mitsu JPN Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 24.27 ถิ้น กิติระ AMA Bangkok 2004
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-003 สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 0:23.29 นาที ทอง
2 80-013 ทองบาน ฤาชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 0:29.12 นาที เงิน
3 80-006 ปิ่ม รองสวัสดิ์ สงขลา 0:29.38 นาที ทองแดง
4 80-008 ปลื้ม สมถวิล สงขลา
5 80-002 DIAH RESTUNINGRUM INDONESIA