Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/11   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 28.94 Marietje Elizabeth R. INA Kuching 2019
สถิติประเทศไทย : 30.30 เสงี่ยม พิเคราะห์ ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 / 0:25.46 MARIETJE E.ROREK ลำปาง 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-005 ชุ่ม โกมลรัตน์ อบจ.เชียงใหม่ 42.23 วินาที ทอง
2 85-001 สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา
3 85-002 ลาภ มณีประพันธ์ อบจ.สงขลา
4 85-003 เอื้ยน ไชยจำรัส อบจ.นครศรีธรรมราช