Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 90 - 94 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย : ่37.09 เสงี่ยม พิเคราะห์ ลำปาง 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 90-001 อ่อนแก้ว จิระวัฒนะเดชะ พัทลุง