Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 90 - 94 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย : 37.09 เสงี่ยม พิเคราะห์ ลำปาง 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 90-004 เปี่ยม กระวีพันธุ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 1:56.45 นาที ทอง
2 90-002 เอี่ยม จิตรนุ่ม อบจ.สงขลา
3 90-003 พิจิตร ปึงพิพัฒน์ตระกูล อบจ.สงขลา