Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/13   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 95 - 99 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย : 1:16.89 ถิ้น กิติระ สกลนคร2016
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 95-001 เสงี่ยม พิเคราะห์ อบจ.สงขลา