Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   วิ่ง 10 กิโลเมตร ชาย รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 5:43:59 JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 6:07.65 เชียงใหม่ ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ