Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 108/02   ขว้างค้อน ชาย รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 5:43:59 JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 6:07.65 เชียงใหม่ ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-003 บุญช่วย สังข์วิลัย ชลบุรี 21.44 เมตร ทอง
2 75-028 สำรวย สุนทรวิภาต เชียงใหม่ 17.76 เมตร เงิน
3 75-001 ละมูน วรกรรณ์ ชลบุรี 16.78 เมตร ทองแดง
4 75-022 พินทร์ ไชยนิลวรรณ อุดรธานี 15.74 เมตร