Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 108/03   ขว้างค้อน ชาย รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย :
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-004 นิรภัย โสภา ชลบุรี 14.66 เมตร ทอง