Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   ขว้างค้อน ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย :
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ