Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   ขว้างค้อน หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 4:28.23 JPN Okinawa 1998
สถิติประเทศไทย : 4:50.48 สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ