Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   ขว้างค้อน หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 5:39.05 THA Chiang Mai 2008
สถิติประเทศไทย : 5:39.05 ทีมประเทศไทย AMA Chiang Mai 2009
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ