Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   ขว้างค้อน หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 5:59.54 JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 6:57.00 สกลนคร กรุงเทพ ฯ 2008
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ