Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   กระโดดค้ำ (Pole Vault) ชาย รุ่น 100-104 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย :
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ