Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ :   พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 110-114 ปี
สถิติเอเชีย :
สถิติประเทศไทย :
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ