Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 130/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.0 Kawashima Tetsuo JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 0:13.31 เอกชัย สวัสดี ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:13.52 เอกชัย สวัสดี น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-029 วิชิต บัวทอง นครราชสีมา 12.85 วินาที ทอง
2 65-035 สมชาย ลักษณะแพ่ง ภูเก็ต 13.07 วินาที เงิน
3 65-017 CHARLIE LEE SABAH MASTERS 13.28 วินาที ทองแดง
4 65-062 ศักชัย พูลเอี่ยม อบจ.สงขลา 13.37 วินาที
5 65-066 มานพ ตาเดอิน สตูล 14.45 วินาที
6 65-105 วัชรินทร์ มณีขัติ อบจ.เชียงใหม่ 14.51 วินาที
7 65-086 สมบัติ กำจรฤทธิ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 14.63 วินาที
8 65-080 สมพร คีรีนารถ อบจ.นครศรีธรรมราช 15.09 วินาที
9 65-089 สุรชัย แพเพชรทอง อบจ.สุราษฎร์ธานี 15.33 วินาที
10 65-088 บุญเลี้ยง เสรีบูรณะพงศ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 15.49 วินาที
11 65-020 VINCENT CHUA SMA-SINGAPORE 15.53 วินาที
12 65-056 ฉลอง นวนทอง อบจ.สงขลา 15.60 วินาที
13 65-090 วิโรจน์ กิติพิพัฒน์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 15.87 วินาที
14 65-031 อดุลย์ วันสุไลมาน ปัตตานี 16.47 วินาที
15 65-037 วาสน์ วิวัฒน์ชัยกุล ล้านนา 17.96 วินาที
16 65-108 พีระชัย ชูทรงเดช สุรินทร์ 18.08 วินาที
17 65-065 ยาหนี แดสา สตูล 18.10 วินาที
18 65-064 หมาดตาหวา หลังการณ์ สตูล 18.17 วินาที
19 65-109 เฉลิม ตื้นสกุล สตูล 18.43 วินาที
20 65-094 เสรี ปลื้มจิต อบจ.สุราษฎร์ธานี 19.99 วินาที
21 65-101 ศิริ เชียงบาล อบจ.อุดรธานี
22 65-027 พรเลิศ อัครปรีดี นครราชสีมา
23 65-087 จินดา มาลาพงค์ อบจ.นครศรีธรรมราช
24 65-091 สนิท พรหมศรี อบจ.สุราษฎร์ธานี
25 65-026 ยงยศ มีประเสริฐ นครราชสีมา
26 65-001 Bodin Anak Meringgai BRUNEI
27 65-057 สมปอง ณะนุ้ย อบจ.สงขลา