Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 132/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.0 Kawashima Tetsuo JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 0:13.31 เอกชัย สวัสดี ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:13.52 เอกชัย สวัสดี น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-024 พลังพรหม แต้มทอง นครราชสีมา 13.33 วินาที ทอง
2 65-036 เจียรยุทธ ม่วงหมี ภูเก็ต 13.35 วินาที เงิน
3 65-027 เอกชัย สวัสดี นนทบุรี 13.90 วินาที ทองแดง
4 65-023 สมศักดิ์ มงคลพิทักษ์ นครราชสีมา 13.92 วินาที
5 65-032 สุวิทย์ โกยวิวัฒน์ตระกูล ภูเก็ต 13.94 วินาที
6 65-026 สายัณต์ ภารัตนวงศ์ นนทบุรี 14.19 วินาที
7 65-066 วัชรินทร์ มณีขัติ เชียงราย 14.31 วินาที
8 65-003 ภุชงค์ จันทรมณี ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช 14.51 วินาที