Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 14.4 Tanaka Hiroo JPN Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 15.86 อนันต์ เดชทัพ สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-037 แสวง สินทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 16.04 วินาที ทอง
2 75-002 HAJI OSMAN BIN LAHAB BRUNEI 16.44 วินาที เงิน
3 75-025 สุวิทย์ วัฒนะนุพงษ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 16.95 วินาที ทองแดง
4 75-046 อนันต์ เดชทัพ อบจ.นครศรีธรรมราช 17.15 วินาที
5 75-022 อนันต์ วิเชียร นครราชสีมา 18.09 วินาที
6 75-006 Bandu Mane JERRYATHLETICS 18.88 วินาที
7 75-045 ทวนทอง สุขรมย์ หนองบัวลำภู 18.96 วินาที
8 75-021 เสถียร เทพศรี นครราชสีมา 19.04 วินาที
9 75-055 คำรบ หมื่นไพ อุตรดิตถ์
10 75-036 โสพล สุวรรณชาตรี สงขลา
11 75-060 LEVI PATTERSON TVAA FAMILY
12 75-026 อนันต์ เอี่ยวเจริญ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
13 75-035 Robert Simmons สงขลา