Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 132/05   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 0:14.4 Tanaka Hiroo JPN Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:15.16 ชาติธนู ณ ลำปาง นครสวรรค์ 2562 สถิติแห่งชาติ : 0:15.66 ชาติธนู ณ ลำปาง บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-014 ชาณัฎฐ์ ขันทะสอน น่าน 15.63 วินาที ทอง
2 75-017 ชาติธนู ณ ลำปาง ลำปาง 16.51 วินาที เงิน
3 75-011 สุวัฒน์ สงวนวงษ์ นนทบุรี 19.29 วินาที ทองแดง
4 75-028 ภูษิต สิงคนิภา สุรินทร์ 20.30 วินาที