Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 131/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 14.62 Nakamura Noriko JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 0:15.10 สมง่า บุญนอก นครสวรรค์ 2562 สถิติแห่งชาติ : 0:15.44 บุษรา รังไสว น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-009 บุษรา รังไสว ชลบุรี 15.83 วินาที ทอง
2 60-036 จินดา กุญชวน อุตรดิตถ์ 16.89 วินาที เงิน
3 60-008 วศินี คำนึง ชลบุรี 17.03 วินาที ทองแดง
4 60-020 นัยนา ทวีสุวรรณศักดิ์ สงขลา 17.75 วินาที
5 60-013 มาลัย สมไชยวงค์ น่าน 19.67 วินาที
6 60-034 จินตนา ฮ่งภู่ อบจ.สุราษฎร์ธานี 19.88 วินาที
7 60-003 ศิริขวัญ ลำธารทอง ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช